maneedee.com รวมข่าวโปรโมชั่นล่าสุด ปี 2558 ทั่วไทยทุกวันทันเหตุการณ์

รวมข่าวโปรโมชั่น สินค้าลดราคา sale สิทธิพิเศษ ใหม่ล่าสุด ก่อนใคร

โปรโมชั่น Avengers : Endgame Combo Set และ ชุด ป๊อปคอร์น อื่นๆ มากมาย ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF

Aladdin190514

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ ที่ SF

 

 

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ Aladdin Combo Set มีให้เลือก 2 แบบ ดังนี้

 

ชุดที่ 1 Book Combo Set ราคาชุดละ 369 บาท ในชุดประกอบด้วย

- เครื่องดื่มอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว 

- ป๊อบคอร์น ขนาด 54 ออนซ์ 1 ถัง (มี 2 แบบให้สะสม) 

 

ชุดที่ 2 Cup Combo Set ราคาชุดละ 339 บาท ในชุดประกอบด้วย

- เครื่องดื่มอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว

- ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 ถัง 

 

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย  :   ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 31 มิถุนายน 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่ร่วมจัดจำหน่าย  :  โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ

 

############################################

 

 

LINE190514

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ ที่ SF

 

 

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ LINE FRIENDS Combo Set

 

LINE FRIENDS Combo Set ราคาชุดละ 349 บาท ในชุดประกอบด้วย

- ป๊อบคอร์น ขนาด 64 Oz. 1 ถัง 

- น้ำอัดลม ขนาด 32 Oz. 1 แก้ว (มีให้เลือกสะสม 4 แบบ) 

 

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย  :   ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่ร่วมจัดจำหน่าย  :  โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub

 

 

############################################

 

 

A1 190412

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ ที่ SF

 

 

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ Avengers : Endgame Combo Set มีให้เลือกซื้อ เลือกสะสม 4 แบบ ดังนี้

 

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย  :   ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

 

สาขาที่ร่วมจัดจำหน่าย  :  ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ

 

A2 190412

ชุดที่ 1 : INFINITY GAUNTLET SAUSAGE COMBO SET

ราคาชุดละ 369 บาท ในชุดประกอบด้วย

- Jumbo Sausage 2 ชิ้น 

- Infinity Gauntlet 1 ชิ้น 

- Soft drink 32 Oz. 1 แก้ว 

 

A4 190412

ชุดที่ 2 : AVENGERS TOPPER COMBO SET

ราคาชุดละ 329 บาท ในชุดประกอบด้วย

- Popcorn 64 Oz. 1 ถัง 

- Soft drink 32 Oz. 1 แก้ว 

- Topper 1 ตัว (มีให้เลือกสะสม 7 แบบ)

 

A5 190412

ชุดที่ 3 : AVENGERS TOTEM CUP COMBO SET

ราคาชุดละ 339 บาท ในชุดประกอบด้วย

- Popcorn 64 Oz. 1 ถัง

- Soft drink 32 Oz. 1 แก้ว (มีให้เลือกสะสม 3 แบบ) 

 

A3 190412

ชุดที่ 4 : THANOS CUP COMBO SET ราคาชุดละ 339 บาท ในชุดประกอบ

- Popcorn 64 Oz. 1 ถัง

- Soft drink 32 Oz. 1 แก้ว 

 

############################################

 

Dumbo190318

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ ที่ SF

 

 

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ Dumbo Combo Set มีให้เลือกซื้อ 2 แบบ ดังนี้

 

ชุดที่ 1 Book Bucket Combo Set ราคาชุดละ 369 บาท ในชุดประกอบด้วย

- ป๊อบคอร์นขนาด 50 ออนซ์ 1 ถัง (Book Bucket) 

- เครื่องดื่มน้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว

 

ชุดที่ 2 Doublewall Cup Combo Set ราคาชุดละ 369 บาท ในชุดประกอบด้วย

- ป๊อบคอร์นขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง 

- เครื่องดื่มน้ำอัดลมขนาด 18 ออนซ์ 1 แก้ว (Double wall Cup)

 

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย  :   ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่ร่วมจัดจำหน่าย  :  โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprive' Cineclub

 

############################################

 

 

CaptainM190220

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ ที่ SF

 

 

ชุดป๊อปคอร์น Captain Marvel Combo Set มีให้เลือกซื้อ เลือกสะสม 3 ชุด ดังนี้

ชุดที่่ 1 : Captain Marvel Topper Combo set ราคาชุดละ 319 บาท ในชุดประกอบด้วย

- ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 ถัง

- เครื่องดื่มอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว

- ท็อปเปอร์ 1 ตัว (มี 4 แบบให้สะสม)

เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 2 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น

 

ชุดที่่ 2 : Captain Marvel Bottle Combo Set ราคาชุดละ 399 บาท ในชุดประกอบด้วย

- ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง

- เครื่องดื่มอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว 

- ขวดน้ำพร้อมแจ๊คเก็ต 1 ใบ 

เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 2 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น

 

ชุดที่่ 3 : Captain Marvel Badge Cup Combo Set ราคาชุดละ 339 บาท ในชุดประกอบด้วย

- ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง 

- เครื่องดื่มอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว

เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 2 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น

 

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย 

เฉพาะสาขาเขตกรุงเทพฯ 18 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562

เฉพาะสาขาเขตต่างจังหวัด 21 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562

สาขาที่ร่วมจัดจำหน่าย  :  ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub

 

############################################

 

 

Dragon190122

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ ที่ SF

 

 

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ How To Train Your Dragon 3 Combo Set มีให้เลือกซื้อ 2 แบบ ดังนี้

ชุดที่ 1 : Toothless Combo Set ราคาชุดละ 369 บาท ในชุดประกอบด้วย

- ป๊อบคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถัง 

- น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว

 

ชุดที่ 2 : Lightfury Combo Set ราคาชุดละ 339 บาท ในชุดประกอบด้วย

- ป๊อบคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 กล่อง

- น้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว

 

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย  :   ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่ร่วมจัดจำหน่าย  :  ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา

 

############################################

 

 

Kitty190105

ชุดป๊อปคอร์นสุดพิเศษ ที่ SF

 

 

Hello Kitty Combo Set ราคาชุดละ 459 บาท ในชุดประกอบด้วย 

- ป๊อบคอร์น 64 ออนซ์ 1 ถัง 

- น้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว

 

ระยะเวลาในการจัดจำหน่าย  :   ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่ร่วมจัดจำหน่าย  :  ที่ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ยกเว้นสาขาเอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า)

 

############################################

 

ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ ที่คุณไม่ควรพลาดอีกมากมาย แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้ 

โปรโมชั่น ร้านอาหาร ฟาสฟู้ด ชาบู ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์ เบอร์เกอร์ ฯลฯ

โปรโมชั่น เครื่องดื่ม กาแฟ ชา นม เบเกอรี่ ขนม โดนัท เค้ก ฯลฯ

โปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าในห้าง โลตัส บิ๊กซี เซเว่น เดอะมอลล์ เซ็นทรัล ฯลฯ

โปรโมชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง แฟชั่น แบรนด์ดัง ฯลฯ

โปรโมชั่น โรงภาพยนตร์ ตั๋วหนัง ชุดป๊อปคอร์น สวนสนุก โรงแรม ที่พัก ฯลฯ

สิทธิพิเศษสำหรับ บัตรสมาชิกต่างๆ (บัตรสมาชิก ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ)

สิทธิพิเศษ บัตรเครดิต (กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ TMB กรุงเทพ ฯลฯ)

สิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ใช้เครือข่ายมือถือ ( DTAC AIS TRUE)

ชิงรางวัล ชิงโชค ลุ้นโชค

งานแสดงสินค้า

 
Pin It